Czym jest pozycjonowanie stron internetowych?

Czym jest pozycjonowanie stron internetowych?

SEO, czyli z ang. search engine optimization, to szereg działań, które składają się na tzw. pozycjonowanie stron. Niemal każdy słyszał o tym wyrażeniu, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, czego ono dotyczy i jakie zadanie ma spełnić. Tymczasem, jest to podstawowy proces, który przekłada się na widoczność stron w internecie, na możliwość ich dotarcia do odbiorcy i nie zaginięcia w natłoku panującej konkurencji.

Jaki cel ma pozycjonowanie stron internetowych?

Pozycjonowanie stron internetowych to proces, który ma zadanie dokonania optymalizacji danej witryny pod wymogi robota wyszukiwarki, czyli specjalnego narzędzia, w które wyposażona jest każda przeglądarka. Jego zadaniem jest przeszukiwanie internetu, odwiedzanie stron i dokonywanie ich analizy oraz ocenianie wartości i atrakcyjności. Na podstawie wartości, jaką robot przyzna danej stronie internetowej, osiągana jest pozycja w wynikach wyszukiwania, czyli propozycjach stron wyświetlanych przez przeglądarkę po wpisaniu w nią konkretnych fraz kluczowych. Inaczej mówiąc, od tego, jak bardzo atrakcyjna dana strona wyda się robotowi, zależeć będzie miejsce, na której poleci on witrynę internaucie. Jest to kluczowy aspekt w osiąganiu popularności danej strony. Badania bowiem jednoznacznie wykazują, że jedynie strony, które znajdują się pierwszej dziesiątce propozycji są odwiedzane przez internautów podczas wyszukiwania. Prawdziwy i zadowalający ruch wśród internautów, czyli duża ilość kliknięć, obserwowany zaś jest dopiero w pierwszej trójce. Pozycjonowanie stron www jest zatem procesem, który za cel obiera sobie osiągnięcie najlepszego wyniku wyszukiwania w przeglądarce dla danej witryny. To z kolei, ma przełożyć się na zwielokrotnienie ilości odwiedzin i korzyści płynących z tego tytułu dla właściciela strony.

Charakter pozycjonowania

Pozycjonownie stron www to zatem szereg działań, których zadaniem jest uczynienie witryny bardziej atrakcyjną. Co znamienne, pozycjoner, który podjął się pracy nad daną stroną, nie dąży do przypodobania się użytkownikowi internetu. Zwiększenie atrakcyjności witryny dla odbiorcy nie jest zamiarem pozycjonera. Wszelkie zabiegi, jakie podejmuje osoba pozycjonująca stronę, wycelowane są w hierarchię wartości jedynie robota wyszukiwarki, tak, by strona mogła być oceniona wysoka i zyskała zadowalające miejsce w wynikach wyszukiwania. Zawartość merytoryczna strony, jej oferta, jaka kierowana jest do odbiorcy, nie leży w kwestii oceny pozycjonera i nie stanowi obiektu jego zainteresowania. Osoba podejmująca długotrwały proces pozycjonowania witryny odpowiada jedynie za zwiększenie ilości odwiedzin, atrakcyjność oferty, jej konkurencyjność itd., należy już do kompetencji właściciela strony. Dowiedz się też jakie jest najskuteczniejsze pozycjonowanie.

Jak można zwiększyć atrakcyjność danej witryny?

Zobacz też artykuł : co daje pozycjonowanie stron!  Sposobów na zwiększenie atrakcyjności danej strony „w oczach” robota wyszukiwarki jest naprawdę wiele. Dotyczą one różnych płaszczyzn, dlatego zwykło się mawiać, że pozycjonowanie stron internetowych jest procesem wieloetapowym i złożonym. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią zabiegi o charakterze strukturalnym, które ingerują w budowę strony, drugie zaś mają formę zwiększania reputacji danej witryny. Działania strukturalne odnoszą się do sposobu budowy danej strony. Optymalizują jej strukturę, tak, by była jak najbardziej przyswajalna przez robota wyszukiwarki. Pozycjoner dba o to, by nie występowało duplikowanie treści, które robot odczytuje jako błąd.
Ważna jest również odpowiednia hierarchizacja treści, podział jej na paragrafy i użycie nagłówków. W ramach optymalizacji stosuje się również zabiegi, które przyspieszają ładowanie witryny.

Wśród drugiego typu działań, istotne jest budowanie systemu poleceń. Zadaniem pozycjonera jest stworzenie zaplecza internetowego, na którym zamieszczane są teksty zawierające link do pozycjonowanej strony. Robot traktuje takie odnośniki, jako polecenie witryny przez innego użytkownika i zwiększa na tej podstawie jej wartość, która decyduje o miejscu w wynikach wyszukiwania. Im więcej linków odsyłających do danej strony, tym lepszy wynik witryny.

Co dalej?

Jeśli chcesz sam wypozycjonować stronę oczywiście możesz to zrobić. Wtedy potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Zacznij i znajdź blog o marketingu internetowym (np. taki jak ten) i zwiększaj swoją wiedzę o pozycjonowaniu stron.

 

Dodaj komentarz

Dołącz do ponad 1000 osób chcących się rozwijać i odbieraj specjalne, dodatkowe materiały:

Otrzymywać będziesz specjalne materiały.